“Precies een hond op een frikandel!”

By |maandag 11 juli 2011|

Het belangrijkste wielerevenement van het jaar, De Draai van De Kaai in het West-Brabantse Roosendaal, wordt iedere zomer steevast voorafgegaan door een paar weken geploeter in het Frankrijk van Anquetil, Bernard en Hinault. Populair geploeter, dat wel. Velen zijn zelfs van mening dat de Ronde van Frankrijk een