HET IS KOERS!

En we maken er een gezellig iets van

In 2008, het Olympische jaar, werd Marianne Vos in Manchester wereldkampioen op de baan. In haar gemeente Wijk en Aalburg werd ze gehuldigd. Over het filmpje van die huldiging schreef ik toen een aantal artikelen op een andere sportsite, en de reacties waren drie jaar geleden vrij heftig, vooral uit de Noord-Brabantse gemeente zelf. Ik zou oordelen en afgeven op de mensen daar. Het verhaal is echter dat ik als streekgenoot heel goed herkende wat daar op dat podium gebeurde. De teksten van de sprekers en de blik van Marianne Vos verraadden veel over de volksaard. De beelden zeggen genoeg.

Ik ben opgegroeid in die hoek van het land. Wat daar gebeurt zit ook in mij. Dit filmpje helpt me daartegen te vechten. Marianne Vos, die de complete wereld veroverde op een fietsje om vervolgens op een kar door Wijk en Aalburg gereden te worden, verenigt het grote en het kleine. Zwijgzaam, gelaten, met ogen die ultieme vreugde zouden moeten uitstralen, maar die leeg zijn als ze tussen haar eigen mensen op een podium staat en een paar ballonnen verdwijnen in de grauwe lucht en de muziekkapel schuchter Lang zal ze leven inzet.

Exit mobile version