Hetiskoers.nl is bestaat bij gratie van een grote groep schrijvers, al dan niet professionals, die ons de stukken aanleveren. De schrijvers krijgen niet betaald. Wij zijn hen zeer dankbaar!

Als u voor hetiskoers.nl wilt schrijven of u wilt in contact komen met een van de schrijvers kunt u een e-mail sturen naar info@hetiskoers.nl.

[schrijvers]