Adres en contactgegevens:

HetisKoers!
Julianastraat 60
4921KM Made

Telefoon: 0630649178
E-mail: info@hetiskoers.nl
KvK: 55546935
BTW: Hetiskoers! is een vereniging zonder winstoogmerk en daarom niet BTW-plichtig.

Vereniging Hetiskoers.nl
Hetiskoers.nl is onderdeel van de Vereniging Hetiskoers.nl. Wij hebben geen winstoogmerk. Ons doel is het aanbieden van mooie verhalen over de wielersport. Geschreven voor én door liefhebbers. Romantiek en opinie. Ook organiseren we activiteiten zoals Cinema Het is Koers, een wielerquiz, de Hetiskoerskoers en de Ronde van Vlaanderen Live.

Bestuur
Voorzitter: Léon Geuyen | info@hetiskoers.nl | @gasolinebrother
Penningmeester: Bas van Eijk | bas@hetiskoers.nl | @eijkb
Secretaris: Pieter van der Meer | info@hetiskoers.nl | @pietervdmeer

Sponsors
Om de kosten te dekken zoekt Hetiskoers sponsors. De website trekt ongeveer 1 miljoen bezoekers per jaar; dit aantal is stijgende. Selectief als we zijn zoeken we sponsors die ons liggen, die iets met wielrennen hebben. Qua sponsoruitingen is alles mogelijk, zolang het voor de lezer niet storend is. Naast publiciteit via de website is het mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn op door Hetiskoers georganiseerde evenementen. Neemt u gerust contact op met info@hetiskoers.nl als u interesse heeft!

Meer info op de pagina “Sponsors Gezocht!

Boekrecensies
Indien u een boek wilt laten recenseren, de recensie wordt gepubliceerd op dit blog, kunt u contact opnemen met info@hetiskoers.nl, wij zullen u dan het adres voor de eerst beschikbare recensent toesturen. Het is mogelijk om een lezersactie te verbinden aan de recensie mocht u enkele boeken als prijs willen aanbieden.

Contact
Hetiskoers.nl | info@hetiskoers.nl | @hetiskoers | Facebook